Decht v komíne

S nadchádzajúcou sezónou vykurovania pripravujeme všetky zariadenia v domácnosti na to, aby podali 100% výkon. Problematická však nie je len údržba, ale i zabezpečenie bezpečnosti a plynulého chodu zariadení zodpovedných za vykurovanie. Jedným z hlavných zádrhov býva decht v komíne, ktorého prítomnosť je nežiadúca z technického i bezpečnostného hľadiska. Ako vzniká decht a čo znamená jeho prítomnosť v komíne?

zadechtovany komin

Prečo sa v komíne vytvára decht?

Decht v komíne sa objavuje z niekoľkých rôznych príčin. Prvou a hlavnou z nich je nevhodné palivo. Pri používaní uhlia sa tvorbe dechtu v komíne takmer nemáte šancu vyhnúť. Decht však môže vzniknúť i pri zlom spaľovaní dreva. Drevo je substancia obsahujúca veľké množstvo organických látok, medzi ktorými vyniká najmä živica. V prípade, že drevo nesprávne usušíte a vkladáte ho do kotla vlhké, decht sa vo vašom komíne stáva hlavným hosťom. Problém však netkvie len v nesprávnej voľbe paliva. Dôležitý je i postup správneho spaľovania. Ak je teplota vášho spaľovania nižšia než zvyčajne, dym pochádzajúci z paliva kondenzuje, chemické látky v ňom obsiahnuté sa menia na kvapalné a usadzujú sa na stenách komína. Inak a na rovinu povedané, dusíte priebeh horenia nedostatočným prísunom kyslíka do procesu spaľovania.

horiaci komin

Ako vzniká požiar?

Decht nie je zväčša problémom, ktorý by vás trápil z estetického hľadiska. No sú aj prípady keď jeho nahromadené množstvo v komíne začnete cítiť v miestnosti a neraz počas vykurovacej sezóny aj na ulici cítiť nepríjemný, ba až štipľavý smrad z dymu, ktorý komín opúšťa. U niektorých zákazníkov dokonca začne presakovať cez omietku do obytnej časti domu. Jeho prítomnosť skôr, alebo neskôr bude hlavnou príčinou vzniku požiaru. Na vznik požiaru stačí jedna iskra, alebo teplota sadzí na hranici 320°C. Dochádza k rýchlemu vznieteniu nahromadenej vrstvy dechtu a vzniká požiar, alebo explózia, ktorá vo väčšine prípadov natrvalo poruší Váš komín. Teplota požiaru v komíne sa veľmi rýchlo dostane nad číslo 1 000 °C a nevyhnete sa poškodeniu majetku a zásahu hasičov.

Ako decht v komíne odstrániť?

S odstránením dechtu vám pomôže skúsený kominár. Môžete sa o to pokúsiť aj sami, no ako profesionál Vám to neodporúčam. Trh ponúka niekoľko výrobkov pre "domáce" odstránenie dechtu, resp. "samo-vyčistenie" komína no kým nevyskúšate a neminiete euríčka s úmyslom ušetriť na odfrézovaní dechtu, tak nezistíte, že tieto produkty nefungujú. Môžete vyskúšať aj recept starých mám. Na vyčistenie komína používali šupky zo zemiakov, ktoré následne hodili na pahrebu. Všetky tieto triky, Vám pomôžu síce zmeniť konzistenciu dechtu a sadzí nahromadených v komíne no bez použitia ručnej frézy sa dechtu nezbavíte a komín sa sám naozaj nevyčistí. Verte mi, žiadne sadze nepopadajú do komína samé od seba s použitím týchto prípravkov. Komín by mal byť čistený vždy pred vykurovacou sezónou. V prípade, že chcete byť pánom situácie odporúčame, nechať komín skontrolovať aj po vykurovacej sezóne. Nezabudnite, ale že zadechtovaný komín, Vám bežným náradím kominár nevyčistí. Decht a sadza je totiž obrovský rozdiel v chemickom skupenstve. Decht je nutné odfrézovať ručnou frézou a začať s rozumom kúriť. V prípade, že decht už preteká cez omietku do priestorov interiéru domu je to alarmujúca správa a komín je nutné vyfrézovať a vyvložkovať. Inak sa dechtu nezbavíte. Náter situáciu nerieši a po pár prihodení polienok znovu decht presiakne.

horiaci komin

Je možné vzniku dechtu predchádzať?

Áno i nie. V tejto situácii môžete podniknúť kroky, ako je voľba vhodného paliva, vhodné tesnenie na dvierkach spaľovacieho zariadenia, správna teplota pri spaľovaní a nedusiť horenie v piecke či v krbe. Tvorbe dechtu sa však rozhodne nedá vyvarovať so 100% účinnosťou. Obráťte sa na profesionálneho kominára aspoň dvakrát ročne a znížite tak riziko vzniku dechtu a následnej možnosti požiaru a zničenia majetku na minimum. Ďalšia vec je, že pokiaľ nebudete mať doklad od odborne spôsobilej osoby a niečo sa skutočne stane, od poisťovne dostanete naozaj smiešne percento poistného plnenia.

Chcete odstrániť decht a ste v okruhu 30km od Banskej Bystrice?

Cena za tento zákrok je 20€ za 1m komína

Kontaktujte kominarbb.sk 0918 101 429 / kominarbb@kominarbb.sk

Zdielať na Facebooku

Kontakt

Vaša bezpečnosť je moja misia.