toto je len test 2

Je to bohužiaľ tak špecifická otázka, že nemožno na ňu odpovedať, bez toho aby sme skutočne spravili poriadnu hĺbkovú inšpekciu komínu. Dokonca ani po takejto kontrole nemôžeme konštatovať, že komín je 100% bezpečný. Asi by sme to mali v prípade "bezproblémovosti komína" nazvať inak. A to vetou že sa v komíne ani v jeho súčastiach nenachádza ŽIADNY ZJAVNÝ PROBLÉM. Nepýtajte sa kominára či je komín bezpečný. Spýtajte sa ho radšej či by odporučil komín používať, keby to bol komín jeho vlastný, v dome kde sú jeho deti a jeho rodina.

Na inšpekciu komína treba kažodpádne zavolať kominára špecialistu. Nemôžeme sa spoliehať na svoj úsudok. On spraví hĺbkovú kontrolu. Či už kamerou, alebo námatkovú, zrkadielkom z dola, pohľadom s baterkou z hora , odoberie spaliny, zistí množstvo ich nánosu a skonštatuje realitu. Či je nejaký problém, alebo či neeviduje žiaden zjavný problém. A to je to čo chcete Vy užívatelia počuť. Komín je v poriadku. Dám Vám na to svoju pečiatku!

Zdielať na Facebooku

Kontakt

Vaša bezpečnosť je moja misia.