Je môj komín bezpečný?

Je to bohužiaľ tak špecifická otázka, že nemožno na ňu odpovedať, bez toho aby sme skutočne spravili poriadnu hĺbkovú inšpekciu komínu. Dokonca ani po takejto kontrole nemôžeme konštatovať, že komín je 100% bezpečný. Asi by sme to mali v prípade "bezproblémovosti komína" nazvať inak. A to vetou že sa v komíne ani v jeho súčastiach nenachádza ŽIADNY ZJAVNÝ PROBLÉM. Nepýtajte sa kominára či je komín bezpečný. Spýtajte sa ho radšej či by odporučil komín používať, keby to bol komín jeho vlastný, v dome kde sú jeho deti a jeho rodina.

Na inšpekciu komína treba kažodpádne zavolať kominára špecialistu. Nemôžeme sa spoliehať na svoj úsudok. On spraví hĺbkovú kontrolu. Či už kamerou, alebo námatkovú, zrkadielkom z dola, pohľadom s baterkou z hora , odoberie spaliny, zistí množstvo ich nánosu a skonštatuje realitu. Či je nejaký problém, alebo či neeviduje žiaden zjavný problém. A to je to čo chcete Vy užívatelia počuť. Komín je v poriadku. Dám Vám na to svoju pečiatku!

Zdielať na Facebooku

Kontakt

Vaša bezpečnosť je moja misia.